Internkontroll og risikostyring

Internkontroll og risikostyring Helse Vest RHF utarbeidde våren 2008 dokumentet ”Konsept for internkontroll,” som styret i Helse Vest slutta seg til i styremøtet den 7. mai 2008.

​Dokumentet byggjer på den strategiske retninga i Helse 2020​​, og gjer greie for korleis Helse Vest RHF organiserer og gjennomfører internkontroll.

I tillegg har føretaksgruppa i Helse Vest gjennom eit regionalt prosjekt kalla ”Risikostyring i Helse Vest”, utarbeidd felles retningslinjer for risikostyring og rapportering for føretaksgruppa. Styret i Helse Vest slutta seg til retningslinjene i styremøtet den 4. februar 2009:

Forskrifter og rettleiarar​

Leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta (Helsedirektoratet) Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter (Direktoratet for økonomistyring , DFØ)​ Risikostyring i staten (Senter for statlig ​økonomistyring, SFSØ)
Fann du det du leitte etter?