Kunngjering om valresultat

Resultatet av val av og blant dei tilsette til representasjon i det regionale helseføretaket og styra i helseføretaka er klart. Det blei forholdstalsval i alle føretaka inkludert Helse Vest IKT, noko som betyr at det blei stemt på ei førehandsdefinert liste.

Det kom inn kun éi liste frå kvart helseføretak, inkludert Helse Vest IKT AS. Det betyr i praksis at det ikkje blei gjennomført eit fysisk val, men at dei som sto på lista blei valde. Kven som står på lista ser du under her, fordelt på føretak. Desse representantane er valde for dei neste to åra.

Helse Vest IKT gjer nokre endringar på si liste, før ho blir publisert her.

​Helse Førde

Arthur Norevik, psykiatrisk sjukepleiar. Klinikktillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Randi Aven, spesialhjelpepleiar. Føretakstillitsvald Fagforbundet.

Ole-Magnus Kapstad, overlege.

Lena Thorsnes, intensivsjukepleiar. Tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Mariann Hundsnes, hjelpepleiar. Tillitsvald Fagforbundet.

Rune Tilseth, overlege. Tillitsvald.

Lilliane Rebnord, sjukepleiar. Tillitsvald.

Leiv Johnny Fjellro, paramedic. Tillitsvald Fagforbundet.

Evy-Helen Helleseth, overlege. Tillitsvald Den norske legeforening.

Oddlaug Lyslo Vereide, spesialsjukepleiar. Tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Helse Bergen

Karen-Anne Stordalen, spesialsjukepleiar, føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Irene Hopsdal, hjelpepleiar, føretakstillitsvald Fagforbundet

Marianne Sæhle, psykiatrisk sjukepleiar, vara-føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Geir Arne Sunde, overlege. Føretakstillitsvald OF/Den norske legeforening.

Linda Karin Gangstøe, helsesekretær. Vara-føretakstillitsvald Fagforbundet.

Yngvar Lunde Haaskjold, lege i spesialisering, føretakstillitsvald YLF/Den norske legeforening.

Tom Jarl Jakobsen, kardiologisk sjukepleiar, 2. vara-føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Aina Nærø Kristensen, overlege, vara-føretakstillitsvald OF/Den norske legeforening

Bjørn Magne Grindheim, anestesisjukepleiar. Hovudtillitsvald for Norsk Sykepleierforbund.

Vidar Lysne, sterilforsyningstekniker, tillitsvald Fagforbundet.

Helse Fonna

Nina Budal, sjukepleiar. Føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Pål Midbøe, ambulansepersonell. Tillitsvald Fagforbundet.

Helge Espelid, klinikkoverlege. Tillitsvald Den norske legeforening.

Åse Berit Rolland, spesialsjukepleiar, hovudtillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Laura Lill Haavik, helsesekretær, føretakstillitsvald Fagforbundet.

Valborg Sekse, operasjonssjukepleiar, tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Harald Nes, overlege, Den norske legeforening

Gina Helland, spesialsjukepleiar, hovudtillitsvald Fagforbundet

Velaug Kolbeinsen Frøyland, intensivsjukepleiar, klinikktillitsvald Norsk Sykepleierforbund

Bjørn Gunnar Nedrebø, overlege. Den norske legeforening.

Helse Stavanger

Aud H. Riise, spesialsjukepleiar. Føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Egil Olsen, rørlegger. Foretakstillitsvalgt Fagforbundet.

Lars Kåre Kleppe, overlege, Den norsk legeforening.

Gunn Elin Rossland, spesialsjukepleiar. Hovudtillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Aud Mydland, spesialhjelpepleier. Hovudtillitsvald Fagforbundet.

Atle Døskeland, spesialsjukepleiar. Tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Marit Halonen Christiansen, overlege, Den norske legeforening.

Sigve Romslo, spesialkonsulent. Hovudtillitsvald Fagforbundet.

Hilde Rusten, spesialsjukepleiar. Tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Toyni Line Bjelland, ambulansemedarbeidar. Hovudverneombod.

Sjukehusapoteka Vest

Gunvald A. Iversen, apotekteknikar, Sjukehusapoteket i Bergen.

Marit Jacobsen, reseptarfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Haugesund.

Marianne Saugestad, avdelingsleiar, Sjukehusapoteket i Bergen.

Ragnhild Winum, apotekteknikar, Sjukehusapoteket i Stavanger.

Siri B. Bjørhovde, provisorfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Haugesund.

Marianne Heggø Hansen, kontrollfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen.

Nina H. Haakonsen, apotekteknikar, Sjukehusapoteket i Bergen.

Espen Frøvold, provisorfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen.

Helse Vest RHF

Wenche Kristin Røkenes, Helse Førde

Bente Pilskog, Helse Bergen, konserntillitsvald Helse Vest

Bjørn Egil Vikse, klinikkoverlege, Helse Fonna.

Jan Erik Nilsen, Helse Stavanger.

Arvid Storegjerde, spesialhjelpepleier, klinikktillitsvald Helse Fonna.

Britt Heidi Tefre, jordmor, hovudtillitsvald Helse Bergen.

Janne Kristine Bethuelsen, konserntillitsvald Helse Vest.

Rolf Unneland, driftsleiar, Helse Bergen.

Helse Vest IKT

Stian Hoell, Haugesund.

Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, Florø/Førde.

Agnete Sjøtun, Bergen.

Ørjan Midttun, Florø/Førde.

Eva Cathrine Backer, Stavanger.

Øyvind Aardal, Stavanger.

Anne-Lise Anastasiadou Høisæter, Bergen.

Jan-Fredrik Carlsen, Bergen.

Christel Beate Lerøy, Bergen.

Birgitte Johnsen, Haugesund.

 

Gå til hovudsida for Val 2019