Kunngjering om valresultat

Resultatet av val av og blant dei tilsette til representasjon i det regionale helseføretaket og styra i helseføretaka er klart. Det blei forholdstalsval i alle føretaka inkludert Helse Vest IKT, noko som betyr at det blei stemt på ei førehandsdefinert liste.

Det kom inn kun éi liste frå kvart helseføretak, inkludert Helse Vest IKT AS. Det betyr i praksis at det ikkje blei gjennomført eit fysisk val, men at dei som sto på lista blei valde. Kven som står på lista ser du under her, fordelt på føretak. Desse representantane er valde for dei neste to åra:

​Helse Førde

Lena Thorsnes, intensivsjukepleiar. Føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund (frå mars 2021)

Randi Aven, spesialhjelpepleiar. Føretakstillitsvald Fagforbundet.

Ole-Magnus Kapstad, overlege.

Kari Sunde Kvile, sjukepleiar. Klinikktillitsvald Norsk Sykepleierforbund (frå mars 2021)

Mariann Hundsnes, hjelpepleiar. Klinikktillitsvald Fagforbundet.

Hildegunn Styve Borkamo, overlege. Hovudtillitsvald Den norske legeforening.

Oddlaug Lyslo Vereide, spesialsjukepleiar. Tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

André Vindedal, ambulansearbeidar. Tillitsvald Fagforbundet.

Rune Tilseth, overlege. Klinikktillitsvald Den norske legeforening.

Sylvia Kristine Rygg, sjukepleiar. Tillitsvald Norsk sykepleierforbund

Helse Bergen

Karen-Anne Stordalen, spesialsjukepleiar, føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Irene Hopsdal, hjelpepleiar, føretakstillitsvald Fagforbundet.

Marianne Sæhle, psykiatrisk sjukepleiar, vara-føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Geir Arne Sunde, overlege. Føretakstillitsvald OF/Den norske legeforening.

Inge Stenestø Skogheim, portør. Føretakstillitsvald Fagforbundet.

Haris Causevic, lege i spesialisering. Føretakstillitsvald YLF/Den norske legeforening.

Tom Jarl Jakobsen, kardiologisk sjukepleiar, 2. vara-føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Christina Svendsen, lege i spesialisering, vara-føretakstillitsvald for YLF/Den norske legeforening.

Heidi Susanne Sundal Sevel, intensivsjukepleiar, hovudtillitsvald for Norsk Sykepleierforbund.

Alf Ove Fossdal, ambulansearbeidar med autorisasjon, plasstillitsvald for Fagforbundet.

Helse Fonna

Nina Budal, sjukepleiar. Føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Laura Lill Haavik, helsesekretær, føretakstillitsvald Fagforbundet.

Pernille Nyhlen, overlege, Den norske legeforening.

Åse Berit Rolland, spesialsjukepleiar, hovudtillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Jorge Enrique Morales Del Pino, fagarbeidar, hovudtillitsvald Fagforbundet.

Valborg Sekse, operasjonssjukepleiar, tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Anne Catherine Skaar, overlege, føretakstillitsvald Den norske legeforening.

Gina Helland, spesialsjukepleiar, hovudtillitsvald Fagforbundet.

Kristine Aasheim Imsland, intensivsjukepleiar, tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Heiko Bratke, overlege, Den norske legeforening.

Helse Stavanger

Gunn Elin Rossland, spesialsjukepleiar. Føretakstillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Aud Apeland Mydland, spesialhjelpepleiar. Føretakstillitsvald Fagforbundet.

Lars Kåre Kleppe, overlege mottaksklinikken.

Atle Døskeland, spesialsjukepleiar. Tillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Anne Keth Nilsson, spesialhjelpepleiar. Tillitsvald Fagforbundet.

Mette Øfstegaard, spesialsjukepleiar. Hovudtillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Kristin Marie Fagereng, overlege, anestesiavdelingen.

Richard Haga, konsulent, organisatorisk leder for Fagforbundet, tillitsvald.

Tone Wang-Nilsen, spesialsjukepleiar, hovudtillitsvald Norsk Sykepleierforbund.

Oddgeir Østrem, ambulansearbeidar, tillitsvald Fagforbundet.

Sjukehusapoteka Vest

Hilde Fossmark Helvig, provisorfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Stavanger.

Ragnhild Winum, apotekteknikar, Sjukehusapoteket i Stavanger.

Marianne Saugestad, avdelingsleiar/provisorfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen.

Siri B. Bjørhovde, provisorfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Haugesund.

Marianne Heggø Hansen, kontrollfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen.

Nina H. Haakonsen, apotekteknikar, Sjukehusapoteket i Bergen.

Espen Frøvold, provisorfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen.

Siri Utby, sjukehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen.

Helse Vest RHF

Wenche Kristin Røkenes, sjukepleiar, Helse Førde.

Egil Olsen, fagarbeidar, Helse Stavanger.

Marie Skontorp, overlege, Helse Stavanger.

Jan Erik Nilsen, psykiatrisk sjukepleiar, Helse Stavanger.

Linda Karin Gangstø, helsesekretær, Helse Bergen.

Britt Heidi Tefre, jordmor, Helse Bergen.

Johnny Ottessen, vernepleiar, Helse Bergen.

Bjørn Egil Vikse, klinikkoverlege, Helse Fonna.

Helse Vest IKT

Stian Hoell, Haugesund.

Agnete Sjøtun, Bergen.

Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, Florø.

Lasse Erik Monstad, Bergen.

Silje Ljosland Bakke - Bergen.

Karl Olav Haaland - Stavanger.

Jan-Fredrik Carlsen, Bergen.

Merethe Nygård - Bergen.

Trude Nonaas - Bergen

Siri Hansen - Førde

 

Klagerett

 

Gå til hovudsida for Val 2021