Kvinnelig helsepersonell snakker med pasient. Foto.

Vestlandspasienten

– digitale helsetenester på nett

Nyheiter om Vestlandspasienten

 • 19.05.2020
  Gode erfaringar med konsultasjon over video

  I mars blei ei ny løysing for videokonsultasjon mellom behandlar og pasient klar til bruk. Nesten ti tusen konsultasjonar og sju veker seinare er tilbodet godt utprøvd hos fleire behandlarar.

 • 03.04.2020
  No skal sjukehusa bruke videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • 09.12.2019
  Nye elektroniske skjema på helsenorge.no

  Nå blir fire nye skjema tilgjengelege elektronisk. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

 • 15.10.2019
  Møt til sjukehustimen

  Kvart år er det over 80 000 legetimar som ikkje blir nytta i Helse Vest og som skuldast at pasienten ikkje møter eller melder avbod kort tid i førevegen. Det er over fire prosent av sjukehustimane. Dei unytta timane er ei av dei største utf...

 • person holder ipad. foto.
  12.04.2019
  Utvida fullmaktstilbod

  Helsenorge.no utvidar fullmaktstilbodet for personar med manglande samtykkekompetanse frå 12 år. Tidligare har dette berre vore tilgjengeleg frå fylte 16 år.

Om Vestlandspasienten

Når du loggar inn får du tilgang på tenester som hjelper deg å følgje opp di eiga helse. Du kan for eksempel sjå informasjon om timen din, bli oppdatert på journalen din, og du kan sende melding til sjukehuset om du har spørsmål eller ønskjer å endre time. Fleire av tenestene kan du også bruke på vegner av barna dine og andre som har gitt deg fullmakt.

Har du spørsmål om timen, som hastar å få svar på, kan du kontakte sjukehuset direkte.

Alle pasientar har rett til å sjå journalen sin. Til no har pasientar henvendt seg til legen sin eller sjukehuset sitt og bedt om å få utlevert journalen på papir. Digital tilgang til pasientjournalen gjer det mogleg å lese sjukehusjournalen på nett. Men ver merksam på at det ikkje er komplett journal du finn på nett enno. Vil du ha komplett journal, må du fortsatt be om å få han utlevert i papir. Logg inn på helsenorge.no for å sjå journalen din på nett.

Problem med å logge inn?

Ring Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 eller bruk kontaktskjemaet på helsenorge.no.

Vil du endre time eller snakke med  sjukehuset ditt?

Ring direkte til sjukehuset:

 • Helse Stavanger – Stavanger universitetssjukehus:
  51 51 80 00
 • Helse Fonna – Haugesund sjukehus:
  52 73 90 00
 • Helse Bergen – Haukeland universitetssjukehus:     
  55 97 50 00
 • Helse Førde – Førde sentralsjukehus:
  57 83 90 00
 • Andre sjukehus

Login problems?

Please call Veiledning helsenorge.no, phone 23 32 70 00 or fill in the form on helsenorge.no

Do you want to cancel or change your appointment?

Please call your hospital directly on the phone number you have been given, or one of the above mentioned phone numbers directly to your hospital.

Fann du det du leitte etter?