Kvinnelig helsepersonell snakker med pasient. Foto.

Vestlandspasienten

– digitale helsetenester på nett

Om Vestlandspasienten

Når du loggar inn får du tilgang på tenester som hjelper deg å følgje opp di eiga helse. Du kan for eksempel sjå informasjon om timen din, bli oppdatert på journalen din, og du kan sende melding til sjukehuset om du har spørsmål eller ønskjer å endre time. Fleire av tenestene kan du også bruke på vegner av barna dine og andre som har gitt deg fullmakt.

Har du spørsmål om timen, som hastar å få svar på, kan du kontakte sjukehuset direkte.

Alle pasientar har rett til å sjå journalen sin. Til no har pasientar henvendt seg til legen sin eller sjukehuset sitt og bedt om å få utlevert journalen på papir. Digital tilgang til pasientjournalen gjer det mogleg å lese sjukehusjournalen på nett. Men ver merksam på at det ikkje er komplett journal du finn på nett enno. Vil du ha komplett journal, må du fortsatt be om å få han utlevert i papir. Logg inn på helsenorge.no for å sjå journalen din på nett.

Problem med å logge inn?

Ring Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 eller bruk kontaktskjemaet på helsenorge.no.

Vil du endre time eller snakke med  sjukehuset ditt?

Ring direkte til sjukehuset:

 • Helse Stavanger – Stavanger universitetssjukehus:
  51 51 80 00
 • Helse Fonna – Haugesund sjukehus:
  52 73 90 00
 • Helse Bergen – Haukeland universitetssjukehus:     
  55 97 50 00
 • Helse Førde – Førde sentralsjukehus:
  57 83 90 00
 • Andre sjukehus

Login problems?

Please call Veiledning helsenorge.no, phone 23 32 70 00 or fill in the form on helsenorge.no

Do you want to cancel or change your appointment?

Please call your hospital directly on the phone number you have been given, or one of the above mentioned phone numbers directly to your hospital.

Fann du det du leitte etter?