Kvinnelig helsepersonell snakker med pasient. Foto.

Vestlandspasienten

– digitale helsetenester på nett

Problem med å logge inn?

Ring Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 eller bruk kontaktskjemaet på helsenorge.no.

Vil du endre time eller snakke med  sjukehuset ditt?

Ring direkte til sjukehuset:

 • Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus: 51 51 80 00
 • Helse Fonna - Haugesund sjukehus: 52 73 20 00
 • Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus: 55 97 50 00
 • Helse Førde - Førde sentralsjukehus: 57 83 90 00
 • Andre sjukehus

Login problems?

Please call Veiledning helsenorge.no, phone 23 32 70 00 or fill in the form on helsenorge.no

Do you want to cancel or change your appointment?

Please call your hospital directly on the phone number you have been given, or one of the above mentioned phone numbers directly to your hospital.

Om Vestlandspasienten og pålogging på helsenorge.no

Når du loggar inn får du tilgang på tenester som hjelper deg å følgje opp di eiga helse. Du kan for eksempel sjå informasjon om timen din, bli oppdatert på journalen din, og du kan sende melding til sjukehuset om du har spørsmål eller ønskjer å endre time. Fleire av tenestene kan du også bruke på vegner av barna dine og andre som har gitt deg fullmakt.

Har du spørsmål om timen, som hastar å få svar på, kan du kontakte sjukehuset direkte.

Nytt om digitale helsetenester

 • 21.12.2018
  Eit spennande 2018 for Alle møter

  – Vi styrer etter mål som er i bevegelse, seier programleiar for Alle møter, Finn Olav Mjærum. Han ser tilbake på året som gjekk og ønskjer det nye vel møtt. Og takkar for innsatsen mens han drar ein parallell til US Marines.

 • 17.12.2018
  Ny kartteneste skal gjere det enklare å finne fram på sjukehuset

  I desember blei karttenesta «Finne fram» testa og prøvd ut på delar av Haukeland universitetssjukehus. Tenesta blir etter planen tilgjengeleg for pasientar og pårørande på fleire sjukehus på Vestlandet i 2019.

 • 19.12.2017
  Korleis sikrar vi god utskriving?

  Kvar tiande pasient, som blir utskriven frå eit sjukehus i Helse Vest, blir lagt inn igjen innan 30 dagar. Prosjektleiar for Vel heim, Guro Ringen Rana skal finne ut kvifor det er så mange og kva vi kan gjere med det.

 • 15.12.2017
  Tilbakeblikk på Alle møter i 2017

  Hvis en kommer i «refleksjonsmodus» vil jeg anbefale dere å liste opp for dere selv hva vi, siden oppstarten, faktisk har gjennomført sammen. Det er ikke lite.

 • 15.12.2017
  Innsjekk og betaling

  Prosjektet «Innsjekk og betaling» skal tilby løysingar for sjølvbetent ankomstregistrering og betaling via smarttelefon eller terminalar i inngangspartiet på sjukehusa.

 • 15.12.2017
  Ny prosjektleiar for Finne fram

  Henriette Stiegler er ny regional prosjektleiar for prosjektet Finne fram, som er eit prosjekt under Vel møtt-paraplyen i Alle møter-programmet.

 • 15.12.2017
  Slik får du mest mulig ut av prosjektet

  Aina Løhre er den eneste ved Stavanger universitetssjukehus med «gevinst» i stillingstittelen. Hun skal bidra til at medarbeidere og ledere opplever prosjekter og tiltak som aktuelle, nyttige og mulige.

 • 28.09.2017
  Vel møtt - avtaler inngått med leverandører

  Vel møtt-prosjektet er i mål med anskaffelsen og avtaler er inngått. Arbeidet med å planlegge design og konfigurering av løsningene er startet og neste år skal systemene prøves ut.

 • 26.09.2017
  Informasjon om dokument som er unntatt frå visning på nett

  Løysinga «Informasjon om dokument som er unntatt frå visning på nett» vil gjere det mogleg for brukar å sjå om eit dokument i journalen er midlertidig heldt tilbake av behandlar for visning på nett.

 • 22.09.2017
  Innsyn på helsenorge.no for ungdom mellom 12 og 16

  Eit prøveprosjekt på Barne- og ungdomsklinikken i Helse Bergen skal gi ungdom mellom 12 og 16 år tilgang til sin eigen helseinformasjon på helsenorge.no.

 • 22.09.2017
  Dialog med behandlar

  Frå 27. september får tilsette i Helse Vest moglegheit til å ta i bruk ei heilt ny rolle i DIPS, som heiter «Pasientdialog helsenorge.no».

 • 08.09.2017
  Fleire får svar på telefon

  Pasientar og pårørande kjem raskare gjennom på telefon og får betre hjelp etter at fleire av føretaka har oppretta kontaktsenter.

 • 22.05.2017
  Avansert oppgaveplanlegging helt avgjørende for framtidas sykehus

  Vi planlegger lenger fram i tid, tildeler timer direkte og har alle data i ett system - det er resultatet etter fem år med prosjektet avansert oppgaveplanlegging. Nå går Alle møter-prosjektet over i vanlig drift.

 • 17.02.2017
  Stavanger: Sånn vil du merke Alle møter i 2017

  Selvbooking av timer på nett, nye innsjekk- og betalingsløsninger for pasienter og innføring av nye retningslinjer for poliklinikkene.

 • 17.02.2017
  Fonna: Alle møter – dette skjer i 2017

  Ikkje alt er klart enno, men det kjem masse kjekt i 2017, seier Turid Norheim, prosjektleiar for «Alle møter» i Helse Fonna.

 • 19.12.2016
  Åpen linje i Stavanger

  Etter at Kundesenteret tar telefonene som kommer inn til ni poliklinikker ved Stavanger universitetssjukehus, har svarprosenten økt fra 72 til 94,5 prosent.

 • 19.12.2016
  Et godt år for Alle møter!

  Nok et godt år for Alle møter nærmer seg slutten, og vil jeg benytte anledningen til å takke alle for en fantastisk innsats og et godt samarbeid.

 • 19.12.2016
  Snart kan pasientar sjølv endre tid for sjukehustimen

  20. februar 2017 startar nokre klinikkar i Helse Vest eit prøveprosjekt der pasientane får sjansen til sjølv å endre sjukehustimen dei er blitt tildelt.

 • 19.12.2016
  Ny og betre brukardokumentasjon for tenestene på helsenorge.no/ vestlandspasienten.

  Med stadig fleire og meir komplekse tenester på helsenorge.no/vestlandspasienten er det viktig at vi har god brukardokumentasjon. Tidlegare har dette bestått av svære pdf-dokument. Men no er disse blitt erstatt av ei såkalla wiki-side.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.