Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest har ein regional funksjon og skal gi service til kvalitetsregister med nasjonal status og regionale og lokale register forankra i Helse Vest. Senteret har vore i drift sidan 2007 og held til i Armauer Hansens hus ved Haukeland universitetssjukehus.
Gangbro i farget glass
 

Kvalitet for pasienten

Det er oppretta nasjonale medisinske kvalitetsregister som skal samle informasjon om utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar. Hensikta er å byggje kunnskap som gir betre og tryggare behandling for ei lang rekkje sykdomsgrupper. Du kan lese meir om servicetilbodet vårt, organisering og kontaktinformasjon på sida "Om fagsenteret".Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.