Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest blei etablert i 2007. Senteret skal gi service til kvalitetsregister med nasjonal status og regionale og lokale register forankra i Helse Vest.
Gangbro i farget glass
 

Du kan lese meir om vårt servicetilbod, organisering og kontaktinformasjon i "Om fagsenteret".

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.