Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest har ein regional funksjon. Vi gir service til kvalitetsregister med nasjonal status, men også til regionale og lokale register forankra i Helse Vest. Senteret er organisatorisk lagt til Helse Bergen og held til ved Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus.
Gangbro i farget glass. Foto.

Kvalitet for pasienten

Eit medisinsk kvalitetsregister samlar strukturert informasjon frå heile behandlingsforløp for pasientar innanfor definerte sjukdomsgrupper. Informasjon om utgreiing, behandling, oppfølging og resultat av behandlinga gjer oss kunnskap om uberettiga variasjon i helsetilbodet og kvalitet i helsetenesta.

Hovudformålet med dei medisinske kvalitetsregistera er å medverke til betre kvalitet på behandlinga pasienten får, og redusere uberettiga variasjon i helsetilbod og behandlingskvalitet.

Du kan lese meir om servicetilbodet vårt, organisering og kontaktinformasjon på sida "Om fagsenteret".

Fann du det du leitte etter?