Fargerik gangbro til sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus. Foto.

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest gir service til kvalitetsregister med nasjonal status og/eller regionale/lokale register forankra i Helse Vest.​​

Fagsenteret har ein regional funksjon og har kompetanse innanfor registeroppbygging og registeradministrasjon, jus, IKT, statistikk, analyse og kvalitetsforbetringsmetodikk, og gir bistand innanfor desse områda. Fagsenteret er organisatorisk lagt til i Helse Bergen, Forskings- og utviklingsavdelinga, Seksjon for forsking og innovasjon, og held til i Armauer Hansens hus ved Haukeland universitetssjukehus. Fagsenteret er, saman med andre regionale fagsenter, ein del av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.​

​Om nasjonale medisinske kvalitetsregister forankra i Helse Vest

​Eit medisinsk kvalitetsregister samlar informasjon om utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar innanfor definerte sjukdomsgrupper. Det er i dag 52 nasjonale medisinske kvalitetsregister i Noreg der 18 er forankra i Helse Vest.

Les meir

Vil du etablere eit kvalitetsregister?

Her finn du informasjon om relevant informasjon om medisinske kvalitetsregister, aktuelle skjema, malar og retningslinjer som du kan bruke i arbeidet med å etablere eit kvalitetsregister.

Les meir​​​

​Kvalitetsforbetring og kvalitetsregister

Kvalitetsforbetring av helsetenesta er hovudføremålet med dei medisinske kvalitetsregistera. Resultat frå kvalitetsregistera kan vise forskjellar i praksis mellom klinikkar og uønskt variasjon i kvalitet. Data frå kvalitetsregistera er viktige i arbeidet med kvalitetsforbetring.

Les meir

Stimule​ringsmidlar

Fagsenteret lyser ut stimuleringsmidlar til bruk av data frå kvalitetsregister i forbetring av helsetenesta. Midlane kan gå til kvalitetsforbetringsprosjekt eller forskingsprosjekt.

Meir informasjon og søknadsskjema​​

​​​​Nyheitsbrev

Om du ynskjer å motta våre nyheitsbrev, send oss ein e-post til
kvalitetsregistre@helse-vest.no​​.


Fann du det du leitte etter?