Reservasjon

Som pasient har du rett til å reservere deg mot at informasjon om deg blir lagra og delt med andre, og du har rett til å vite når andre har lasta ned og lest informasjon om deg. På denne sida finn du all den informasjonen du treng om reservasjon knytt til ulike pasientjournalar, helsearkiv og pasientregister.