Utdanningskonferansen i Helse Vest

Den årlege utdanningskonferansen blir i år halde på Sola Strand Hotel ved Stavanger. Det er det regionale samarbeidsorganet for utdanning som arrangerer konferansen.

Kven bør få utdanningsprisen for 2021?

No kan du nominere kandidatar til utdanningsprisen i Helse Vest.

Fristen for å nominere, er sett til 20. oktober.

Helse Vest deler kvart år ut ein utdanningspris. Formålet med prisen er å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka, og gi merksemd til eit tiltak som på særleg godt vis framhever dette. Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

Nominasjonar kan sendast på e-post til asta.optun@helse-bergen.no

Statuttar for prisenAlt det praktiske om Utdanningskonferansen 2021

Fann du det du leitte etter?