Utdanningskonferansen i Helse Vest

Helse Vest ønskjer å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka. Utdanning bidreg til behova for gode helsetenester i framtida og vi ønskjer å fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

Konferansen 19.-20. november 2020 er avlyst

På grunn av koronasituasjonen er konferansen for 2020 dessverre avlyst.

Kven bør få utdanningsprisen for 2020?

No kan du nominere kandidatar til utdanningsprisen i Helse Vest.

Fristen for å nominere, er sett til 19. oktober.

Helse Vest deler kvart år ut ein utdanningspris. Formålet med prisen er å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka, og gi merksemd til eit tiltak som på særleg godt vis framhever dette. Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

Vi vil finne ei god anledning i haust til å dele ut prisen.

Nominasjonar kan sendast på e-post til hilde.nesse@helse-bergen.no

Statuttar for prisen

Fann du det du leitte etter?