Utdanningskonferansen i Helse Vest

Utdanningskonferansen i Helse Vest blei arrangert første gong hausten 2019. Helse Vest ønskjer å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka. Utdanning bidreg til behova for gode helsetenester i framtida og vi ønskjer å fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

 

Målgruppe

Leiarar og tilsette som arbeider med utdanningsrelaterte spørsmål.

Utdanningspris

Helse Vest deler kvart år ut ein utdanningspris. Formålet med prisen er å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka, og gi merksemd til eit tiltak som på særleg godt vis framhever dette. Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

Statuttar for prisen

Den første utdanningskonferansen blei halde på Clarion Hotel Bergen Airport torsdag 21. og fredag 22. november 2019.

​Les meir om konferansen

Fann du det du leitte etter?