Utdanningskonferansen i Helse Vest

Helse Vest arrangerer ein utdanningskonferanse kvart år. Det er det regionale samarbeidsorganet for utdanning som arrangerer konferansen.

Rød grafikk, collage med bilder og teksten Utdanningskonferansen.

Helse Vest deler kvart år ut ein utdanningspris. Formålet med prisen er å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka, og gi merksem til eit tiltak som på særleg godt vis framhever dette. Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

Statuttar for UtdanningsprisenUtdanningskonferansen 2023. Informasjon kjem, for haustens konferanse.
Fann du det du leitte etter?