Utdanningskonferansen i Helse Vest

Utdanningskonferansen i Helse Vest blir arrangert første gong hausten 2019. Helse Vest ønskjer å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka. Utdanning bidreg til behova for gode helsetenester i framtida og vi ønskjer å fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

 

Konferansen blir halde på Clarion Hotel Bergen Airport torsdag 21. og fredag 22. november 2019.

​Les meir om konferansen

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.