Retningslinjer og skjema

Det regionale samarbeidsorganet har utarbeidd retningslinjer for dei søkbare forskingsmidlane i Helse Vest.

Page in English

Retningslinjer for deg som skal søkje​

Formål og kriterium Kven kan søkje forskingsmidlar? Retningslinjer for doktorgradsstipend Retningslinjer for postdoktorstipend Retningslinjer for klinisk forskarstipend Retningslinjer for klinisk karrierestipend

​​​Retningslinjer for open prosjektstøtte

​Retningslinjer for karrierestipend (ikke lyst ut for 2023)
Retningslinjer for korttidsprosjekt Retningslinjer for utanlandsstipend

Søknadsvurdering og tilbakeme​​​​​lding​​

Retningslinjer for søknadsvurdering Retningslinjer for tilbakemelding og klagetilgang

Retningslinjer for deg som har fått tildeling

Handtering av forskingsmidlane Overføring av forskingsmidlane Kreditering av publikasjonar Permisjonar

Det kan søkjast om overføring av midlar i forbindelse med årsrapportering for rekneskap. Begge delar har frist 20. januar.

Satsing på eksterne forskingsfinansiering

Retningslinjer for posisjoneringsmidler for EU/NFR søknadInsentivprogram for eksterne forskingsmidlar

​Forskingsprisar og innovasjonspris

​​Retningslinjer for Helse Vests forskingspris og innovasjonspris Retningslinjer for pris til ung forskar

Andre retningslinjer

Det regionale samarbeidsorganet har vedteke å påskjøne forskarar og forskingsmiljø som har medverka til doktorgradar. Som utgangspunkt for påskjøning av produktive forskingsmiljø, blir Helse- og omsorgsdepartementet sitt målesystem brukt.

Påskjønning av forskingsproduksjonPrinsipp for Str​ategiske satsingar Behov for akutte forskingsmidlar

​Anna​​​​

I tillegg til formålet for midlane og retningslinjene for kven som kan søkje, gjeld følgjande prinsipp for Helse Vest sine forskingsmidlar:

  • Forskingsmidlane skal tildelast til og handterast av helseføretaka i regionen og private, ideelle institusjonar​ (altså søkjarinstitusjonane)
  • Personell finansiert av midlane skal tilsetjast i søkjarinstitusjon
  • Midlane kan berre nyttast til prosjektet det er søkt midlar til
  • Midlane skal nyttast i tråd med tildelinga, overordna prinsipp og søkjarinstitusjonane sine retningslinjer
  • Det kan ikkje takast dekningsbidrag av midlane​
Fann du det du leitte etter?